Νέα Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω παραγωγικών επενδύσεων σε υποδομές, κατεύθυνση στην οποία οδηγεί ο νέος νόμος,  Ν.4685/202,0 πουενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία τις Οδηγίες 2018/844…

Continue ReadingΝέα Περιβαλλοντική Νομοθεσία

End of content

No more pages to load