Τιτλοποιήσεις τραπεζών και Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ)

Η μια είναι η μεταβίβαση – πώληση τραπεζικών απαιτήσεων σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία εν συνεχεία προβαίνει σε διαβαθμισμένη μετατροπή των τραπεζικών απαιτήσεων (μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού) σε…

Continue Reading Τιτλοποιήσεις τραπεζών και Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ)

Διευθύνων υπάλληλος & το όριο καμπής με το εργατικό δίκαιο

Όλοι όσοι εισέρχονται στον εργασιακό στίβο προσδοκούν να ανέβουν στην ιεραρχία του οργανισμού ή της εταιρείας που απασχολούνται αλλά και να εξελιχθούν μισθολογικά. Η υψηλή μόρφωση σε συνδυασμό με εξαιρετικά…

Continue Reading Διευθύνων υπάλληλος & το όριο καμπής με το εργατικό δίκαιο

Debt Restructuring

Our office has actively assisted doValue Hellas S.A. in a debt restructure of 11 million euros under Solar Project. This type of transactions pave the way to bank portfolio consolidation…

Continue Reading Debt Restructuring

End of content

No more pages to load