Συνεργάτες

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ

  Ο Αθανάσιος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1998), μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2000 και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LL.M από το Πανεπιστήμιο του Nottingham στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (2000) και LL.M από το Πανεπιστήμιο του Derby στο Διεθνές  Ενεργειακό Δίκαιο (2017). Συμμετέχει επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο διαφόρων εταιρειών στην Ελλάδα.

  Ο Αθανάσιος θεωρείται κορυφαίος δικηγόρος στον τομέα του ενώπιον αστικών και διοικητικών δικαστηρίων, έχοντας μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση, διαχείριση και εκδίκαση μεγάλων και περίπλοκων υποθέσεων εταιρικού, εμπορικού και τραπεζικού δικαίου, δυνάμενος να συγχρονίζει μέρη με διαφορετικό υπόβαθρο. Επίσης, στο πλαίσιο παροχής συμβουλών σε μεγάλες εμπορικές και εταιρικές συμφωνίες και διαφορές ήδη από το 2004, εκτός από την συγκέντρωση σημαντικής πείρας σε νομικό επίπεδο, έχει αποκτήσει βαθιά γνώση των επιχειρηματικών αναγκών και συνθηκών με στόχο τη συνεχή εξέλιξη του ίδιου και των συνεργατών του σε ολοένα περισσότερα πεδία νομικής δράσης.

  Επιπλέον, διαχειρίζεται και συντονίζει δυο ξεχωριστούς χώρους που αντικατοπτρίζουν τις δυο όψεις της νομικής πραγματικότητας, αυτήν της μάχιμης και της συμβουλευτικής Δικηγορίας. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζει με συνέπεια το όραμά του για βελτιστοποίηση της παροχής των νομικών υπηρεσιών μέσω της συνεχούς απόκτησης εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας του ίδιου και των συνεργατών του. Η συστηματοποίηση των υποθέσεων μέσω του χωρικού διαχωρισμού στην παροχή υπηρεσιών αντικατοπτρίζει το όραμα του για την παροχή εξειδικευμένων και ειδικά σχεδιασμένων νομικών υπηρεσιών.

   

  e-mail: a.rigas@ralaw.gr

  LinkedIn: Athanasios Rigas

 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Η Βασιλική είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Απόφοιτος Νομικής Σχολής Αθηνών (2004) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Παντείου Πανεπιστημίου «Ψυχολογία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας» (2007).Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι μέλος του γραφείου μας από το 2013.

  Η μακρά δικαστηριακή τριβή και η πλούσια εμπειρία της στο Τραπεζικό, Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο την καθιστά έναν από τους βασικούς πυλώνες του Συμβουλευτικού τμήματος του γραφείου μας. Πλέον με την πολύτιμη εμπειρία της υποστηρίζει το γραφείο μας και στους Νομικούς Ελέγχους (DueDiligence). Με τις εξαιρετικές οργανωτικές της ικανότητες και το πνεύμα συνεργασίας που τη διακρίνει είναι σε θέση να οργανώνει και να ανταποκρίνεται σε σύνθετα νομικά και επιχειρηματικά ζητήματα

   

  e-mail: v.bozinaki@ralaw.gr

 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Ο Παναγιώτης είναι Δικηγόρος παρά  Εφέταις. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2012), της Σχολής Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ (2006) και απόφοιτος του  Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Κανονικό δίκαιο” του ΕΚΠΑ, καθώς και υποψήφιος Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ στο Ποινικό Δίκαιο της Εκκλησίας με θέμα: «Οι εξωτερικοί όροι του αξιοποίνου κατά τους Ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας». Έχει εργαστεί ως αθλητικός δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και γνωρίζει Αγγλικά, Ιταλικά και Γερμανικά. Είναι μέλος του γραφείου μας από το 2016.

  Ο Παναγιώτης προΐσταται όλων των δικών του γραφείου μας συντονίζοντας αυτές τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία. Με τις εξαιρετικές οργανωτικές του ικανότητες και τη συνδρομή των λοιπών συνεργατών του γραφείου μας είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις δεκάδες δίκες κάθε μήνα και να παρακολουθεί επισταμένως την εξέλιξη αυτών. Η επιστημονική του κατάρτιση και η θέληση για συνεχή εξέλιξη και γνώση συνδράμει καταλυτικά στο συντονισμό του νομικού μας τμήματος σε όλες τις  σύνθετες αντιδικίες του γραφείου μας.

   

  e-mail: p.chatziev@ralaw.gr

 4. ΤΟΝΙΑ

  Η Τόνια είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2015) κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, «Το χρηματοοικονομικό και θεσμικό πλαίσιο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου» (2015) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου της Νομικής Σχολής Αθηνών πάνω στα «Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός» (2018). Είναι μέλος του γραφείου μας από το 2016.

  Η Τόνια ολοκλήρωσε την άσκησή της στο γραφείο μας αποκτώντας πολύτιμη γνώση και εμπειρία στον τομέα του Εμπορικού, Εταιρικού και Τραπεζικού Δικαίου. Σήμερα συνδράμει στη συμβουλευτική υποστήριξη των εταιρικών πελατών μας, όπως εταιρικές συμβάσεις, συμβάσεις διανομής, ζητήματα προσωπικών δεδομένων και άλλα. Η εξειδίκευσή και οι γνώσεις της σε συνδυασμό με την ταχύτητα και επιμέλεια ανταπόκρισης της αποτελούν τον καθημερινό συνεργάτη των εταιρικών μας πελατών.

   

  e-mail: t.stefanaki@ralaw.gr

 5. ΜΥΡΙΑ

  Η Μύρια είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολή Αθηνών (2012), καθώς και κάτοχος του τίτλου του Διαπραγματευτή, « DiplomainNegotiations», από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016). Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά. Είναι μέλος του γραφείο μας από τον Ιανουάριο του 2020.

  Η εμπειρία της ως Νομικός Σύμβουλος στο μεγαλύτερο Οργανισμό Καταναλωτών στην Αθήνα, διαμόρφωσαν τις επικοινωνιακές και διοικητικές της δεξιότητές και ανέδειξαν τις ικανότητές της στη διαχείριση των Δημοσίων Σχέσεων με αρθρογραφία και συνεντεύξεις σε όλα τα ΜΜΕ. Η Μύρια οργανώνει και συντονίζει τις εργασίες του γραφείου μας με στόχο  τη βελτιστοποίηση της παροχής των νομικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συνεργάτες και παράλληλα σχεδιάζει και  υποστηρίζει τις Δημόσιες Σχέσεις του γραφείου.

   

  e-mail: info@ralaw.gr

 6. ΕΛΕΝΗ

  Η Έλενα είναι Ασκούμενη Δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2018) και μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ” Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών (International Private Law & Law of International BusinessTransactions)”. Μιλάει αγγλικά και γερμανικά.

  Έχοντας μαθητεύσει δίπλα στους πεπειραμένους συνεργάτες του νομικού μας τμήματος, πριν ακόμα αποφοιτήσει, έχει αποκτήσει την εμπειρία και τη γνώση για τη διαχείριση των δικαστηριακών υποθέσεων του γραφείου μας. Η συνδρομή της σε επίπεδο νομικής έρευνας, αλλά και διεκπεραίωσης πληθώρας ενεργειών στα δικαστήρια ενδυναμώνει τη δικαστηριακή μας πρακτική.

   

  e-mail: info@ralaw.gr

 7. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Η Βασιλική είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Αποφοίτησε από τη Νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Απρίλιος 2016) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών στο τμήμα νομικής του ΕΚΠΑ αποκτώντας τον τίτλο “Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο”,   Ελληνο-γαλλικό μεταπτυχιακό δίπλωμα β΄βαθμίδας (ΕΚΠΑ-Πανεπιστήμιο Αθήνας και  Μπορντώ) το Δεκέμβριο του 2018. Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι μέλος του γραφείου μας από τον Ιανουάριο του 2020.

  Με εφόδιο την εμπειρία που έχει αποκτήσει ως μέλος σε εθελοντικά προγράμματα με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και στη μάχιμη δικηγορία ορμώμενη από το θεσμό της Νομικής Βοήθειας, η Βασιλική εντάχθηκε στο δυναμικό του νομικού μας τμήματος και συνδράμει καταλυτικά στις υποθέσεις διοικητικού- φορολογικού Δικαίου και αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και σε κάθε άλλη δικαστηριακή αντιδικία.

   

  e-mail: info@ralaw.gr

 8. ΕΛΕΝΗ

  Η Ελένη είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα “Τραπεζική και Χρηματοοικονομική” του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι ασκούμενη Δικηγόρος και διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής, της Τουρκικής και της Γαλλικής γλώσσας.

  Στα πλαίσια της πρακτικής της άσκησης, ασχολείται με την κατάρτιση αγωγών αστικού δικαίου, την προετοιμασία φακέλων δικογραφίας και τη διεκπεραίωση πλήθος ενεργειών στα δικαστήρια. Ασχολείται με την διεξαγωγή έρευνας κυρίως σε θέματα τραπεζικού δικαίου. Η συνεχώς αυξανόμενη εμπειρία της στο πλευρό των συνεργατών μας τροφοδοτεί τη συνεχή εξέλιξή της, ιδιαίτερα στον τομέα της Συμβουλευτικής Δικηγορίας και την κατατάσσει σε ένα πολύτιμο συνεργάτη του γραφείου μας.

   

  e-mail: info@ralaw.gr

 9. ΝΙΚΟΣ

  Ο Νίκος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ασκούμενος Δικηγόρος στο γραφείο μας από το Μάρτιο του 2020. Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά.

  Ο Νίκος συνδράμει στη προετοιμασία των δικογράφων και των σχετικών, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της αποτελεσματικότητας της δικαστηριακής μας πρακτικής. Από την έναρξη της άσκησής του διεξάγει με ζήλο νομική έρευνα  πολύπλοκων υποθέσεων και συνδράμει τα μέγιστα στην διεκπεραίωση πλήθους ενεργειών στα δικαστήρια.

   

  e-mail:askoumenos1@ralaw.gr

 10. ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

  (Εξωτερικός Συνεργάτης)

  Ο Νίκος είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (2004) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου της Νομικής Σχολής Αθηνών, στον  τομέα του Εργατικού Δικαίου (2008). Γνωρίζει  αγγλικά και γερμανικά. Είναι μέλος του γραφείου μας από το 2018.

  Ο Νίκος με τη μακρά δικαστηριακή εμπειρία του, με εξειδίκευση στο Τραπεζικό και Εμπορικό Δίκαιο, υποστηρίζει σημαντικά το γραφείο μας ως εξωτερικός συνεργάτης σε εξειδικευμένες υποθέσεις Τραπεζικού Δικαίου και Αναγκαστικής Εκτέλεσης. Στο πλαίσιο ενός δικτύου πεπειραμένων συνεργατών που υποστηρίζουν μέσω εξωτερικής συνεργασίας τον δικαστηριακό όγκο του γραφείου μας, ο Νίκος αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη, ικανό να αντεπεξέλθει σε κάθε πολύπλοκη υπόθεση.

   

  e-mail: info@ralaw.gr