ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Από το 1970

Γνωρίστε τους εξειδικευμένους συνεργάτες του γραφείου μας
που με την πείρα και τεχνογνωσία τους θα διαχειριστούν
κάθε σας υπόθεση με ευθύνη και συνέπεια.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Η αυστηρή τήρηση των κανόνων δεοντολογίας διαπνέει τη λειτουργία του γραφείου μας,
καθώς διαχρονικό μέλημά μας είναι η ανταπόδοση της εμπιστοσύνης των πελατών μας.

Συνεργατες

ΑΡΧΕΣ

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες νομικής υποστήριξης, τόσο στο πεδίο της μάχιμης, όσο και της συμβουλευτικής Δικηγορίας.
Η αποτελεσματικότητά μας στηρίζεται στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση των συνεργατών μας, στις μεθοδικά οργανωμένες διαδικασίες λειτουργίας και τη διαρκή επιμόρφωση πάνω στις πρόσφατες νομολογιακές και επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο του δικαίου.

Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του προγράμματος Mentoras!
Ο Rigas & Associates πρωτοπορεί φέρνοντας σε επαφή τους τελειόφοιτους της νομικής σχολής με το δικηγορικό επάγγελμα!

Στο πλαίσιο της προσπάθειας μας να ενισχύσουμε τη νομική επιστήμη και να δώσουμε χώρο σε νέους τελειόφοιτους συναδέλφους, θεσπίζουμε ένα νέο πρόγραμμα ευκαιριών και εμπειριών, επιθυμώντας το γραφείο μας να αποτελέσει έναν κρίκο στην αλυσίδα μετάδοσης και διασύνδεσης της γνώσης με τους νέους επιστήμονες.

Το πρόγραμμα #mentoRAs έχει ως στόχο την επαφή των τελειόφοιτων της Νομικής με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος υπό συνθήκες ελεύθερης και μαχόμενης δικηγορίας χωρίς καμία εκ μέρους τους υποχρέωση παροχής εργασίας ή συνδρομής. Μοναδικό μέλημά μας είναι οι συνάδελφοι να αποκτήσουν ρεαλιστική εικόνα, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν στις επαγγελματικές επιλογές τους χωρίς ενδοιασμούς, αλλά με βεβαιότητα, γνώση και αποφασιστικότητα.

Η παρούσα πρωτοβουλία μας αναφέρεται στην περιοδική παροχή δεκατεσσάρων ωρών συνεργασίας και επικοινωνίας, ακόμα και παρακολούθησης δικηγορικών εργασιών, σε δύο τελειόφοιτους συναδέλφους κάθε φορά, οι οποίοι δεν έχουν επαφές ή πρόσβαση στο δικηγορικό κόσμο.

ΡΗΓΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα τελευταία 15 χρόνια το γραφείο μας έχει αναπτύξει ένα υβριδικό μοντέλο νομικής υποστήριξης επιχειρήσεων, προσφέροντας υπηρεσίες τόσο σε επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εσωτερική νομική υπηρεσία, καλύπτοντας το σύνολο των νομικών τους αναγκών, όσο και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με οργανωμένο νομικό τμήμα, που έχουν όμως αυξημένες ή/και εξειδικευμένες ανάγκες.