Εμείς

Αρχές

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες νομικής υποστήριξης, τόσο στο πεδίο της μάχιμης, όσο και της συμβουλευτικής Δικηγορίας.

Η αποτελεσματικότητά μας στηρίζεται στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση των συνεργατών μας, στις μεθοδικά οργανωμένες διαδικασίες λειτουργίας και τη διαρκή επιμόρφωση πάνω στις πρόσφατες νομολογιακές και επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο του δικαίου.

 

Η αυστηρή τήρηση των κανόνων δεοντολογίας διαπνέει τη λειτουργία του γραφείου μας, καθώς διαχρονικό μέλημά μας είναι η ανταπόδοση της εμπιστοσύνης των πελατών μας και η δημιουργία σταθερών συνεργασιών, γεγονός που αποδεικνύει και την αξία των υπηρεσιών μας.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η νομική επιστήμη συνδέει το παρελθόν με το μέλλον στο αξιακό μας σύστημα, αποτελώντας το διαχρονικά κύριο εκφραστή των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών. Αντιστοίχως, το γραφείο μας, με ιστορία και διαδρομή από το 1970, μετασχημάτισε την πολύτιμη αυτή παρακαταθήκη και εμπειρία, ανοίγοντας την πόρτα σε μία νέα εποχή, στην οποία το όραμα για το μέλλον της καλύτερης και αρτιότερης παροχής νομικών υπηρεσιών, πραγματώνεται μέσα από σκληρή δουλειά, ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, δημιουργικότητα, πρωτοπορία και προπαντός συνέπεια, η οποία εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες μας.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Το γραφείο μας διαθέτει μακρά εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ιδιωτών, καθώς ο τομέας αυτός αποτέλεσε της βάση δημιουργίας  και ανάπτυξης του. Το γραφείο μας εξελίχθηκε χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκαν στη βάση της επιτυχούς διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά της επιστημονικής αρτιότητας. Με το πέρασμα των χρόνων εδραιωθήκαμε στη συνείδηση των πελατών μας μέσα από τις αποτελεσματικές νομικές μας υπηρεσίες και την διαχείριση κάθε υπόθεσης με ευαισθησία επιτυγχάνοντας έτσι τα μέγιστα αποτελέσματα στις υποθέσεις τους, μένοντας σταθεροί στο όραμά μας, να καταστούμε οι έμπιστοι και διαρκείς  συνεργάτες σας.

Η επιτυχημένη πορεία στον τομέα των επιχειρήσεων τα τελευταία 15 χρόνια ήταν σύμμαχος της μετεξέλιξη σας. Εφαρμόζουμε ένα ειδικό μοντέλο νομικής υποστήριξης επιχειρήσεων, προσφέροντας υπηρεσίες τόσο σε επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εσωτερική νομική υπηρεσία, καλύπτοντας το σύνολο των νομικών τους αναγκών, όσο και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με οργανωμένο νομικό τμήμα, προς κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών. Μέσω της μακράς εμπειρίας μας στην εμπορική πραγματικότητα υλοποιούμε το όραμά μας να καλύπτουμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης μέσω των αρχών της προληπτικής δικηγορίας, τις οποίες επιδιώκουμε να μεταδώσουμε και στους πελάτες μας. Άλλωστε η υψηλού κύρους σταθερή πελατεία μας είναι η καλύτερη απόδειξη.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η μακρά εμπειρία μας, μας έχει διδάξει ότι οι ανωτέρω συνιστώσες πέραν της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας τους προσθέτουν ένα ακόμα στοιχείο που διακρίνει τις υπηρεσίες μας.
Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις

Τα τελευταία 15 χρόνια το γραφείο μας έχει αναπτύξει ένα υβριδικό μοντέλο νομικής υποστήριξης επιχειρήσεων, προσφέροντας υπηρεσίες τόσο σε επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εσωτερική νομική υπηρεσία, καλύπτοντας το σύνολο των νομικών τους αναγκών, όσο και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με οργανωμένο νομικό τμήμα, που έχουν όμως αυξημένες ή/και εξειδικευμένες ανάγκες.

 

Πιστεύουμε και εφαρμόζουμε τις αρχές της προληπτικής δικηγορίας, τις οποίες επιδιώκουμε να μεταδώσουμε και στους πελάτες μας.

 

Με την πρακτική αυτή επιδιώκουμε να επιτρέψουμε σε μια επιχείρηση να αναπτύξει συστήματα, με τα οποία να αποφεύγει, να διαχειρίζεται, να περιορίζει ή να ελαχιστοποιεί τη νομική ευθύνη από επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και τις επιχειρηματικές απώλειες από απάτες και επισφαλείς απαιτήσεις. Αυτό με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών για νομικά έξοδα που διαφορετικά θα προέκυπταν για την υπεράσπιση των απαιτήσεων ή για την αποκατάσταση των επισφαλών απαιτήσεων.

 

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με ορθό νομικό προγραμματισμό, ενδελεχή προσυμβατικό έλεγχο και τη στενή παρακολούθηση και συνδρομή στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

 

Η προληπτική δικηγορία περιορίζει αλλά δεν αποκλείει το γεγονός ότι οι υποθέσεις τελικώς θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και το γραφείο μας είναι πάντοτε έτοιμο στην περίπτωση αυτή να παράσχει άμεση, δυναμική και αποτελεσματική δικαστηριακή εκπροσώπηση σε όλες τις βαθμίδες και επίπεδα, διαχειριζόμενοι εκατοντάδες δίκες ετησίως.