ΓΡΑΦΕΙΑ

Οι χώροι εργασίας

Έχουμε επενδύσει στους χώρους εργασίας μας ώστε να παραμένουν
ελκυστικοί και ευχάριστοι ακόμα και μετά από πολλές ώρες μέσα σε αυτούς.

ΧΩΡΟΙ

Το γραφείο μας σας καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά στις νέες υπηρεσίες του. Πρόσφατα δημιουργήσαμε δύο ξεχωριστά τμήματα σε δύο ανακαινισμένα γραφεία όπου 8 Δικηγόροι και ασκούμενοι εργάζονται με ζήλο για την επίλυση δικαστικών διαφορών, την παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών Real Estate.

Αυτή η πρόσφατη αναδιάταξη σε δύο ξεχωριστούς χώρους επιτρέπει στους συνεργάτες μας να έχουν σαφή εστίαση στην πρακτική τους είτε αφορά στη μάχιμη Δικηγορία, είτε στη Συμβουλευτική. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα για τον πελάτη μας.

Και τα δύο τμήματα εποπτεύονται και συντονίζονται από τον Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Αθανάσιο Ρήγα, και η εγγύτητα των δύο χώρων επιτρέπει στενή αλληλεπίδραση όποτε χρειάζεται.

ΡΗΓΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΟΡΑΜΑ

Όραμά μας παραμένει η συνεχής εξέλιξή μας μέσω της εξειδίκευσης της πρακτικής μας αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη σωρευτική μας εμπειρία προκειμένου να προσφέρουμε μοναδική νομική υποστήριξη και διακεκριμένες υπηρεσίες στους συνεχώς αυξανόμενους εταιρικούς πελάτες μας.