Ιδιώτες

ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το γραφείο μας διαθέτει μακρά εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ιδιωτών, καθώς ο τομέας αυτός αποτέλεσε της βάση δημιουργίας  και ανάπτυξης του, η οποία στηρίχθηκε   στις σχέσεις εμπιστοσύνης και κατανόησης με κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η πολυνομία και οι σύνθετες διαδικασίες ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης προκαλούν σύγχυση στο μέσο πολίτη, προκαλώντας τους ακόμα και αισθήματα καχυποψίας για όλους τους λειτουργούς της.

 

Θεωρούμε το σημείο αυτό κομβικό για εμάς, τόσο από επαγγελματική όσο και θεσμική άποψη. Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ πολιτών και δικαίου, παρέχοντας τους πελάτες μας όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη θέση τους και να διαχειριστούν στο μέγιστο τις δυνατότητες που ο νόμος τους παρέχει.

one

Ακούμε προσεκτικά, σταθμίζοντας τον ψυχολογικό και συναισθηματικό παράγοντα, που είναι ιδιαίτερα έντονος στις υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών λόγω και του συχνά διαπροσωπικού χαρακτήρα των αντιδικιών.

 

Με τον τρόπο αυτό οι πελάτες μας αποβάλλουν την όποια αβεβαιότητα, αντιλαμβάνονται ποιες πληροφορίες χρειαζόμαστε για τον καλλίτερο δυνατό χειρισμό της υπόθεσης του και από κοινού χαράσσουμε τη στρατηγική της υπόθεσης τους.

 

Επιπλέον, με τη διαμεσολάβηση μας, οι πελάτες μας απαλλάσσονται από τη δοκιμασία συναλλαγής με τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, απολαμβάνοντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.

 

Σκοπός μας δεν είναι να διαχειριστούμε περιστασιακά τις υποθέσεις των πελατών μας αλλά να καταστούμε οι διαρκείς  και έμπιστοι συνεργάτες τους.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η μακρά εμπειρία μας, μας έχει διδάξει ότι οι ανωτέρω συνιστώσες πέραν της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας τους προσθέτουν ένα ακόμα στοιχείο που διακρίνει τις υπηρεσίες μας.
three

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οικογενειακό Δίκαιο

 

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αποτέλεσαν και αποτελούν έναν από τους βασικούς τομείς ενασχόλησης του γραφείου μας, το οποίο έχει μακρά εμπειρία στη διαχείριση των υποθέσεων αυτών, στις οποίες  η  διαπροσωπική εμπλοκή είναι ιδιαιτέρως έντονη.

 

Το γραφείο μας επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στις υποθέσεις αυτές, ώστε παράλληλα με την προστασία των νομικών συμφερόντων, να συμβάλουμε στη διατήρηση της οικογενειακής ειρήνης και την προστασία των συμφερόντων των ανηλίκων.

 

Κυρίαρχο μέλημα μας είναι η φιλική και η εξωδικαστική επίλυση των ζητημάτων αυτών, σε ευθυγράμμιση με τα σύγχρονα πρότυπα εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, προτού καταφύγουμε στη δικαστική οδό.

Κληρονομικό Δίκαιο

Αναπόφευκτό, όπως η ίδια η ζωή, συνδράμουμε του πελάτες μας στη διευθέτηση των προσωπικών τους υποθέσεων είτε προληπτικά είτε μεταγενεστέρως, προκειμένου να απαλλαγούν από το διαχειριστικό και γραφειοκρατικό φορτίο που συνεπάγεται η κληρονομική διαδοχή.

Επιπλέον στις συνήθεις περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης των κληρονομικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων παρέχουμε στους πελάτες μας αποτελεσματική δικαστική υποστήριξη για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Δικαστική Συμπαράσταση

 

Ο φαινομενικά απλός θεσμός της Δικαστικής Συμπαράστασης για τις περιπτώσεις συνανθρώπων μας που αδυνατούν πλέον να επιμεληθούν τις υποθέσεις τους, απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση, λειτουργικό σχεδιασμό, υπεύθυνη διαχείριση και ανθρώπινη προσέγγιση.

 

Έχοντας αντιμετωπίσει όλο το φάσμα περιπτώσεων Δικαστικής Συμπαράστασης είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους οικείους των ανθρώπων αυτών.

289703-BooksPHOTOSCREATIVECOMMONS-1320941606-913-6
Αγορά – Μίσθωση Ακινήτων / Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Ορθά κατά τη γνώμη μας καταργήθηκε η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων στις αγοραπωλησίες ακινήτων, καθώς είχε μεταβάλει το δικηγόρο σε αναγκαίο κακό για τον πολίτη. Εντούτοις, συναλλαγές δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ απαιτούν την ενεργή εμπλοκή δικηγόρων.

Επίσης για όσους πελάτες μας διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία ή για πελάτες μας που ζουν στο εξωτερικό παρέχουμε τη δυνατότητα συνολικής διαχείρισης της περιουσίας τους, καλύπτοντας με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες και τη φορολογική διαχείριση της.