Επιχειρήσεις

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δίκαιο Εταιρειών & Εμπορικών Συμβάσεων

 

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη είτε μέσω πάγιας συνεργασίας είτε κατά περίπτωση για τη διαχείριση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων νομικών ζητημάτων. Έχουμε αναλάβει τη σύσταση και διαρκή νομική παρακολούθηση διαφόρων ειδών εταιρειών, εθνικών και αλλοδαπών. Επιπλέον,  συμβουλεύουμε, διαπραγματευόμαστε και καταρτίζουμε πλήθος εμπορικών συμβάσεων για λογαριασμό των πελατών, καθώς αυτές αποτελούν τη βάση της εμπορικής λειτουργίας και ανάπτυξης τους.

708X495-01
Αντιπροσώπευση και Διανομή

 

Πολλοί επιχειρηματικοί μας πελάτες, ασχολούνται με την εμπορική αντιπροσώπευση και διανομή αγαθών, με αποτέλεσμα το γραφείο μας να έχει αποκτήσει εξαιρετική εξειδίκευση και εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη τέτοιων συμβάσεων και το χειρισμό δικαστικών αντιδικιών που κατά καιρούς προκύπτουν.

 

Δίκαιο Σημάτων

 

Αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρείν αποτελούν και τα Εμπορικά Σήματα που διακρίνουν υπηρεσίες και προϊόντα. Εθνικά, κοινοτικά και διεθνή σήματα αποτελούν το διαβατήριο των εταιρειών για την προβολή και την προώθηση τους και φυσικά στο σημείο αυτό το γραφείο μας συμβουλεύει και καταχωρεί και προστατεύει τα σήματα των πελατών του.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η μακρά εμπειρία μας, μας έχει διδάξει ότι οι ανωτέρω συνιστώσες πέραν της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας τους προσθέτουν ένα ακόμα στοιχείο που διακρίνει τις υπηρεσίες μας.
Εταιρική Χρηματοδότηση και Διαχείριση Χρέους

 

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην καθοδήγηση επιχειρήσεων γύρω από ζητήματα εταιρικής χρηματοδότησης (corporate finance), τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, διαχείρισης χρέους και υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

 

Η ορθή νομική διαχείριση των χρηματοροών αποτελεί νευραλγικό σημείο βιώσιμης ανάπτυξης μιας επιχείρησης, διασφαλίζοντας την αδιασάλευτη λειτουργία της επιχείρησης ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες

Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων – Αναγκαστική Εκτέλεση

Αναλαμβάνουμε την δικαστική διαπίστωση και είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρηματικών απαιτήσεων με οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, ειδικά μετά και τις πρόσφατες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που έδωσαν στους δανειστές σημαντικά νομικά εργαλεία για την ταχύτερη είσπραξη των απαιτήσεων τους, τις οποίες έχουμε ήδη εφαρμόσει στην πράξη με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Απαιτήσεις κατά Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ

 

Ειδική περίπτωση, λόγω της πολυνομίας και της αυστηρής γραφειοκρατίας που τις διέπει αποτελούν οι υποθέσεις απαιτήσεων κατά των φορέων του Δημοσίου.

 

Το γραφείο μας διαθέτει κορυφαία γνώση και εμπειρία στο θέμα, έχοντας ήδη εκδικάσει επιτυχώς εκατοντάδες σχετικές δίκες και έχει παράγει συγκεκριμένη νομολογία υπέρ των πελατών του.

Φορολογικό Δίκαιο

Το γραφείο μας έδιδε πολύ μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο τομέα δικαίου, καθώς ήταν και είναι δυνατόν να προξενήσει πλήθος προβλημάτων, πολύ πριν η φορολογική διοίκηση γίνει πιο μεθοδική και επιθετική. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν ψηφιστεί και εφαρμοστεί εκατοντάδες φορολογικά νομοθετήματα, τα οποία απαιτούν υψηλή ειδίκευση και επιμέλεια για την αντιμετώπιση τους.

Για το λόγο αυτό το γραφείο μας έχει σταθερή συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη δικηγόρο και φοροτεχνικούς, ώστε να παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες στους πελάτες.