Εμείς

Τι Παρέχουμε

Το γραφείο μας απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που αναζητούν άμεσες, εξειδικευμένες και προσωποποιημένες νομικές υπηρεσίες.

Η αποτελεσματικότητα μας στηρίζεται στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση των συνεργατών μας, στις μεθοδικά οργανωμένες διαδικασίες λειτουργίας και τη διαρκή επιμόρφωση μας πάνω στις πρόσφατες επιστημονικές, νομολογιακές και τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του δικαίου.

 

Η μακρά εμπειρία μας, μας έχει διδάξει ότι οι ανωτέρω συνιστώσες πέραν της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας τους προσθέτουν ένα ακόμα στοιχείο που διακρίνει τις υπηρεσίες μας, ταχύτητα. Όλη η λειτουργία του γραφείου μας διαπνέεται από την αυστηρή τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και ορθής πρακτικής του λειτουργήματος μας. Όλα τα ανωτέρω έχουν επιτρέψει στο γραφείο μας να προσελκύσει πελάτες υψηλού κύρους, γεγονός που αντανακλά την αξία των υπηρεσιών μας.

Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Το γραφείο μας διαθέτει μακρά εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ιδιωτών, καθώς ο τομέας αυτός αποτέλεσε της βάση δημιουργίας  και ανάπτυξης του, η οποία στηρίχθηκε   στις σχέσεις εμπιστοσύνης και κατανόησης με κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η πολυνομία και οι σύνθετες διαδικασίες ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης προκαλούν σύγχυση στο μέσο πολίτη, προκαλώντας τους ακόμα και αισθήματα καχυποψίας για όλους τους λειτουργούς της.

 

Θεωρούμε το σημείο αυτό κομβικό για εμάς, τόσο από επαγγελματική όσο και θεσμική άποψη. Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ πολιτών και δικαίου, παρέχοντας τους πελάτες μας όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη θέση τους και να διαχειριστούν στο μέγιστο τις δυνατότητες που ο νόμος τους παρέχει.

 

Ακούμε προσεκτικά, σταθμίζοντας τον ψυχολογικό και συναισθηματικό παράγοντα, που είναι ιδιαίτερα έντονος στις υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών λόγω και του συχνά διαπροσωπικού χαρακτήρα των αντιδικιών. Με τον τρόπο αυτό οι πελάτες μας αποβάλλουν την όποια αβεβαιότητα, αντιλαμβάνονται ποιες πληροφορίες χρειαζόμαστε για τον καλλίτερο δυνατό χειρισμό της υπόθεσης του και από κοινού χαράσσουμε τη στρατηγική της υπόθεσης τους.

 

Σκοπός μας δεν είναι να διαχειριστούμε περιστασιακά τις υποθέσεις των πελατών μας αλλά να καταστούμε οι διαρκείς  και έμπιστοι συνεργάτες τους.

 

Επιπλέον, με τη διαμεσολάβηση μας, οι πελάτες μας απαλλάσσονται από τη δοκιμασία συναλλαγής με τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, απολαμβάνοντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η μακρά εμπειρία μας, μας έχει διδάξει ότι οι ανωτέρω συνιστώσες πέραν της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας τους προσθέτουν ένα ακόμα στοιχείο που διακρίνει τις υπηρεσίες μας.
Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις

Τα τελευταία 15 χρόνια το γραφείο μας έχει αναπτύξει ένα υβριδικό μοντέλο νομικής υποστήριξης επιχειρήσεων, προσφέροντας υπηρεσίες τόσο σε επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εσωτερική νομική υπηρεσία, καλύπτοντας το σύνολο των νομικών τους αναγκών, όσο και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με οργανωμένο νομικό τμήμα, που έχουν όμως αυξημένες ή/και εξειδικευμένες ανάγκες.

 

Πιστεύουμε και εφαρμόζουμε τις αρχές της προληπτικής δικηγορίας, τις οποίες επιδιώκουμε να μεταδώσουμε και στους πελάτες μας.

 

Με την πρακτική αυτή επιδιώκουμε να επιτρέψουμε σε μια επιχείρηση να αναπτύξει συστήματα, με τα οποία να αποφεύγει, να διαχειρίζεται, να περιορίζει ή να ελαχιστοποιεί τη νομική ευθύνη από επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και τις επιχειρηματικές απώλειες από απάτες και επισφαλείς απαιτήσεις. Αυτό με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών για νομικά έξοδα που διαφορετικά θα προέκυπταν για την υπεράσπιση των απαιτήσεων ή για την αποκατάσταση των επισφαλών απαιτήσεων.

 

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με ορθό νομικό προγραμματισμό, ενδελεχή προσυμβατικό έλεγχο και τη στενή παρακολούθηση και συνδρομή στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

 

Η προληπτική δικηγορία περιορίζει αλλά δεν αποκλείει το γεγονός ότι οι υποθέσεις τελικώς θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και το γραφείο μας είναι πάντοτε έτοιμο στην περίπτωση αυτή να παράσχει άμεση, δυναμική και αποτελεσματική δικαστηριακή εκπροσώπηση σε όλες τις βαθμίδες και επίπεδα, διαχειριζόμενοι εκατοντάδες δίκες ετησίως.